Beyaz Art Müzayede
X
Zekine Kundukan

Doğum Tarihi :

1983

Kullandığı Teknikler :

,

Zekine Kundukan

1983 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, Tayfun Erdoğmuş Atölyesi’nde öğrenim gördü. Resim, enstelasyon ve heykellerinde; otorite ve şiddetin olağanlaştığı, gelenek ve görenekleriyle; dinsel baskılarıyla harmanlanan ataerkil yapının “olağandışı manzaraları”nı tartışmaya açmaktadır. Beslendiği temel kaynaklardan biri çocukluk yılları olan sanatçı resimlerinde izleyiciyi bir anlamda mahremine dahil etmektedir. Yaşamını ve çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir.

Müzayede Eserleri