Beyaz Art Müzayede
X

Orhan Peker

1926 yılında Trabzon’da doğdu. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (şimdiki adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesi’nde öğrenim gördü. Sanat yeteneği, sanatçı olma eylemine bu öğrenim döneminde gösterdiği başarılar sanat hayatı açısından önemli bir zamanı gösterir. Bedri Rahmi atölyesi, sanatçının etkileyici kişiliğinin oluşumunda etkili olmuştur. Sanatçı sonrasında On’lar Grubu’nun kurucuları arasında yer aldı. Peker; Avusturya, Almanya, İspanya’da sergiler açtı. Çağdaş resim sanatımızda ve orta kuşak sanatçıları arasında, kimlik ve kişilik arayışının yaşamla bağdaşık ve özgün bir resim dili bulmaya yönelik bir çabayla mümkün olabileceği gerçeğini görüp kavrayan ve bu yolda yapıtlar üretmiş olan bir sanatçıdır. Peker için resim, sanatının ilk yıllarından başlayarak kendini ifade etmenin en saygın yolu olmuştur. Kendi düşüncesini, kendi renklerini, kendi yakın çevresini, kendi ışıklarını ve en önemlisi kendi lekelerini resimlemektedir. Görüp algıladığı nesneler dünyası ve insan yaşamı, resminin değişmez konuları olarak geçerliğini hep korumuştur. Yerel izlenimleriyle gözlemlerine dayanan resimlerinin kaynağı her zaman doğa ve yaşamdan alınmıştır. Tuvallerdeki görüntüden çok görüntünün gerisindeki anlamı vurgulamaya çalışmıştır. Tüm bunlar sanatçının yaşamının, ilgilerinin, sevgilerinin aynası gibidir. Gerçeğin dışındaki hayallerle hiç ilgisi yoktur. Orhan Peker’in yaratıları olan resimler, estetik değerleriyle, yalnızca otuz iki yıllık bir sanatsal üretim dönemi geçiren elli iki yıllık ömür denilen sürecin kısa sınırları içinde üstün bir yeteneğin, çağdaş bir duruşun kanıtlarıdır. Sanatçı, 1978 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.

Müzayede Eserleri