Beyaz Art Müzayede
X

Leyla Gediz

1974 yılında İstanbul’da doğdu. 1994-98'de Londra Üniversitesi, UCL, Slade School of Fine Art, resim anadalında okudu ve birincilikle mezun oldu. Goldsmiths College Görsel Sanatlar Fakültesinde, sanat üretiminde cinsiyetin vurgusunu sorgulayan tezi ile üstünlük derecesi alarak yüksek lisans eğitimini tamamladı. Sanat eğitimi süresince sanat kuramı, felsefesi ve küratörlük üzerine çalışmalarda bulundu. Arco Madrid, Basel ve Frieze gibi dünyanın en önemli modern ve çağdaş sanat fuarlarında eserleri yer aldı. Çağdaş resim sanatında kendine ayrı bir yer edinen, fotoğrafları dönüştüren, sembollerle çalışan ve sembollere yeni anlamlar yükleyen Gediz, figüratif ve soyut resmin sınırlarını zorluyor. Ağırlıklı olarak tuval üzerine resim yapan, tuvallerinde naif üslubu eleştirel içerikle oluşturan sanatçı, her şeyden çok çağrışımlara geçit vererek bizleri görsel kültürün alt metinlerine doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Semboller, Leyla Gediz için gerçekten son derece önemli. Öyle ki, bazen resmin adının yerine de geçebiliyor. Resmi yaşamıyla, resimdeki özneyi/nesneyi yaşamındakiyle örtüştüren Leyla Gediz, resimlerini bazen bizim alışık olmadığımız adlarıyla anıyor. Semboller, Leyla Gediz için gerçekten son derece önemli. Öyle ki, bazen resmin adının yerine de geçebiliyorlar. Resimler bazı ipuçları taşıyor ve siz o ipuçlarının izinde kısa bir gezintiye çıkıyorsunuz. Sanki bir tur atıp geri dönüyorsunuz. Bir temas, bir bağlantı kuruyorsunuz ama tam olarak emin olamıyorsunuz: kim, nerede, nasıl ve ne? Sanatı günlük tutuyor gibi yaşayan ve hayatı anlayabilmek ve anlamlı kılabilmek için bir araç olduğunu düşünen sanatçının eserlerini üzerlerinde çalıştığı dönemde yaşadıkları ve başından geçen olaylar etkilemektedir. 2008’den bu yana aşk, hayat, ölüm gibi destansı temalara daha pragmatik ve kavramsal, oyun ve mizah karışımı bir yaklaşımı tercih eden sanatçı yaşamını ve çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir.

Müzayede Eserleri