Beyaz Art Müzayede
X

Koray Ariş

1944 yılında Adana’da doğdu. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (şimdiki adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Heykel Bölümü, Şadi Çalık Atölyesi’nden mezun oldu. Avrupa sınavını kazanarak Devlet Bursu ile İtalya’ya giderek, 1969–1971 yılları arasında heykeltıraş Emilio Greco’nun Atölyesi’nde eğitim gördü. 1971 yılında Roma’da kendi atölyesini kurdu. Ertesi yıl ilk kişisel sergisini açtı. Daha sonra eserleri, aralarında Floransa, Belgrad ve Budapeşte’nin de bulunduğu pek çok Avrupa kentinde sergilendi. 1974 yılına kadar Roma’da heykel çalışmalarına devam etti. 1975’de Türkiye’ye dönerek Mimar Sinan’da öğretim görevlisi olarak göreve başladı ve bu görevini 1977 yılına kadar sürdürdü. Malzeme olarak ahşap ve deri kullanan Ariş, parçaları ahşap çivilerle örgütleyerek masif hale getirerek ana formu oluşturmakta, istediği şekli ve formu elde ettikten sonra dıştan deri giydirme tekniği uygulamaktadır. Ahşap torso kalıpları üzerine geçirdiği kösele kaplı heykellerinde, ana tema olarak insan bedeninin gerilimli formlarından hareket etmekte, kimi yerde metal heykel kolajları ve çiviler kullanarak, bu gövdeye fetiş özelliği kazandırmaktadır. Biçim, onda yanılsama estetiğinin zengin çağrışımlarıyla örülüdür. Eserleri hem çağdaş, günümüz heykel sanatıyla diyalog içinde hem de ilk bakışta göze çarptığı gibi tarih ve malzeme kültürüne derinden bağlı bir sanatsal yaratıcılığın mümkün olduğunu gösterir. Modern heykelin kendisini kuşatan mekana karşı gösterdiği hem olumlayıcı hem de reddedici tavır Ariş’in sanatının önemli özelliklerinden birini oluşturmaktadır. Çalışmalarını Çatalca’daki atölyesinde sürdürmektedir.

Müzayede Eserleri