Beyaz Art Müzayede
X

Kemal Seyhan

1960 yılında Kayseri'de doğdu. Boğaziçi Üniversitesi'nde aldığı sosyoloji eğitiminin ardından Viyana'ya yerleşerek sanat tarihi ve felsefe okudu. Viyana Uygulamalı Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nden mezun olan sanatçı, 20 yılı aşkın bir süre Viyana'da bulunduktan sonra İstanbul'a yerleşti. Seyhan'ın resimlerinin en belirgin özelliği ince saydam tabakalardan oluşan bir koordinat sistemi üzerindeki spatula izleri ve kullandığı renklerdir. Sanatçı, tuvalde derinlik hissini, birbiri üzerine uyguladığı tabakalar arasında, boşluklarda yaratır ve bu fiziksel katmanları, kendine özgü bir zaman-mekân olarak belirler. Seyhan'ın resmi, zaman dilimlerinin adeta üst üste yığılması sonucu oluşan bir durumdur, süreçtir; zamanın kendisidir. Burada, resmi oluşturan bir öğe olarak ele alınan zaman, tarihi-kültürel belirlenmişliğinin ötesinde, genel geçer ya da lineer bir zaman kurgusuna dayanmaz. Atölye içi uğraştan fiziksel bir nesne olarak resmin kendisine, içsel bir zaman araştıran Seyhan, kullandığı renklerde, doğadan ve fiziksel çevreden etkilenir. Sanatçı, bir ruh halini ya da duygu durumunu değil, resmin kendisini sorgular. Yaşamını ve çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir.

Müzayede Eserleri