Beyaz Art Müzayede
X

Kaan Küley

1978 yılında İstanbul’da doğdu. 2005 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Rahmi Aksungur Atölyesi’nden mezun oldu. Kaan Kuley’in heykelle süregiden çok katmanlı ilişkisi, iki temel aşamada değerlendirilebilir. Sanatçının ilk dönem çalışmaları figüratif ağırlıklı çalışmalar olup, tüm modelaj ve kalıp izlerinin özellikle heykelin üzerinde bırakılmasından dolayı kolaylıkla diğer işlerinden ayırt edilebilir. İkinci dönem çalışmalarının büyük bölümü ise figüratif geleneğin bu kez ‘kusursuz figür’ içinde gizlendiği yeni bir katmana işaret eder. Bu deneysel katman; örtüdür. Örtü; forma bir tür yalancı gebelik gibi eklemlenir. Gizemden ziyade yanılgıdır. Bebek sahibi olmayı aşırı derecede arzulayan kadınların, bilinçaltının bedeni yanıltması sonucu geçirdikleri yalancı gebelik sendromunu çağrıştırmaktadır. Örtülü form, ideal bir form değil, örttüğü imgeyi arzulayan katman (arzu göstergesi) olarak karşımıza çıkar. Gerçekte bu katmanın altı boş, imge ile ilişki yanıltıcıdır. Sanatçı yaşamını ve çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir.

Müzayede Eserleri