Beyaz Art Müzayede
X

Jens Jensen

1940 yılında Frankfurt’ta doğdu. Ortaöğrenimini tamamladıktan sonra çeşitli caz gruplarında trompet çaldı. 1966 yılında Berlin’e yerleşerek desen ve resim çalışmalarına başladı. Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu’da birçok sergi açan Jens Jensen, 2000’li yılların başından itibaren eserlerinde anlatım öğesi olarak renk ve renk kombinasyonlarına yoğunlaşmıştır. Yapıtın etkin yaratma eyleminin önem kazandığı soyut dışavurumcu anlayış ile çalışan sanatçının resimleri çoğu zaman aydınlık ve canlı renkler ile karakterizedir. Jensen, monokrom espas üzerinde renk ve doku parametrelerini tesadüflere açık bırakır. Birbirini dengede tutan paralel ya da zıt renklerin yarattığı hareketlilikle renkleri ve renklerin oluşturduğu dokuları çoğaltmakta ve espas bir bütün olarak odak noktasına dönüşmektedir. Eserleri Bibliotheque National, Paris, Fransa Stattisches Kunstmuseum, Bonn, Almanya gibi müzelerde yer almaktadır. Paris ve Berlin’de yaşamaktadır.

Müzayede Eserleri