Beyaz Art Müzayede
X

Halil Akdeniz

1944 yılında Antalya’da doğdu. 1965’te Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nü bitirdi. 1968-1974 yılları arasında Berlin Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde lisans öğrenimi ve master yaptı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde, doktora çalışmalarını tamamladı. 1987’de doçent, 1994’de profesör olan sanatçı UNESCO Plastik Sanatlar Derneği (AİAP) üyeliği yaptı. Çeşitli ödül ve mansiyonları olan sanatçının, resim yüzeyinin grenli ve mat dokusu üzerinde, eski uygarlıkların simgelerine ya da geometrik elemanlara yer verdiği büyük boyutlu çalışmaları, çağdaş minimalize dayalı bir anlayışın ürünleri olarak dikkat çekmektedir. Halen İstanbul Işık Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde görevlerini sürdürmektedir.

Müzayede Eserleri