Beyaz Art Müzayede
X

Hakkı Anlı

1906 yılında İstanbul’da doğdu. 1924-1932 yılları arasında Sanayi-i Nefise Mektebi’nde (şimdiki adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) öğrenim gördü. Namık İsmail’in öğrencisi oldu. 1933’de D Grubu üyeleri arasına katıldı. 1947’de kısa süreliğine Paris’e gitti. Daha sonra 1949’da yeniden Paris’e giderek Academie Frochet’de Jean Metzinger’in atölyesinde çalıştı. Paris’den çok etkilendi. 1951 yılında yurda dönse de 1954’den itibaren artık bu kentte yaşamaya karar vererek oraya yerleşti. 1990 yılına kadar yaşamını ve çalışmalarını Paris’de sürdürdü. İlk resim çalışmalarına lise yıllarında Avni Lifij’in teşviki ve yönlendirmesiyle başlayan Hakkı Anlı, Akademi’deki öğrenim yıllarında renk, biçim ve hacim kaygılarının öne çıktığı figür resimleri yaptı. Paris’e gittiğinde Cezanne ve Picasso Kubizmi’nden etkilendi fakat 1955’lerden sonra tamamen bu post-kübist resimlerden uzaklaşarak 1960’lara doğru kalın ve hareketli fırça vuruşlarının öne çıktığı Soyut-Dışavurumcu/Lirik Soyut anlayışa yöneldi.1969-75 yılları arasında yeniden figür çalışmalarına ve figüratif soyutlamaya yönelen sanatçı, soyut resmin deneyim ve kazanımlarıyla daha sonraki yıllarda tüm tuvali kaplayan koyu tonlar içinde ve hareketli fırça vuruşlarıyla erotik temaların ağır bastığı az renge dayalı ritmik yarı-soyut figüratif ya da tamamen soyut-dışavurumcu çalışmalar gerçekleştirdi. Figüratif soyut resimlerinin yanı sıra renklere dayalı fırça vuruşlarının hakim olduğu tamamen soyut resimleri Türk Çağdaş Soyut Sanatı’nın ilk örneklerindendir. Hakkı Anlı’nın resimleri yurtiçi ve yurtdışında çeşitli müzelerde ve önemli koleksiyonlarda yer almaktadır. 1991 yılında Paris’te yaşamını yitirmiştir.

Müzayede Eserleri