Beyaz Art Müzayede
X
Gaye Ateş

Doğum Tarihi :

1977

Gaye Ateş

1977 yılında Erzincan’da doğdu. Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü, Heykel Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldu. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Resim Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. Sanatçı eserlerinde; ana fikri güçlendirmek için ara renkleri çokca kullanmaktadır. Bu keskinliğe karşı ara renklerin çokça yer alması, ana fikri güçlendirmek için, konunun biçimi yönünde ters hareket eden bir vurgudur. Bu vurgu “Yükler Serisi”nde biçim ve anlam arasındaki bağlantıyı sağlamak ve iki kurgu arasındaki ilişkiyi harmanlamak için kişisel olarak bir zıtlık formülü üretmiştir. Yaşamını ve çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir.

Müzayede Eserleri