Beyaz Art Müzayede
X
Gürhan Yücel

Doğum Tarihi :

1961

Kullandığı Teknikler :

Gürhan Yücel

1961 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun oldu. Sanatçı eserlerinde, çağdaş-klasik, soyut-somut, geçmiş-gelecek, figürlü-figürsüz, gibi konuları kendi özgün resim diline aktarırken, katmanlar arası mekan ilişkileri, renk geçişleriyle belli belirsiz yoruma açık figürler arasında ikonografik ve kaligrafik çağrışımlarla dolu mistik bir atmosfer yaratmaktadır. Türkiye’de ve İtalya’da kişisel sergiler açan ve grup sergilerine katılan Gürhan Yücel, Yeditepe Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir.

Müzayede Eserleri