Beyaz Art Müzayede
X

Fevzi Karakoç

1947 yılında Çankırı’da doğdu. 1965-1968 yılları arasında, İstanbul İlköğretmen Okulu Resim Bölümü’nde öğrenim gördü. İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Resim Bölümü’nde (şimdiki adıyla Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi), 1968-1972 yılları arasında öğrenimini sürdürdü. 1979’da Uluslararası Salzburg Yaz Akademisi’ne katıldı. 1983’te özgünbaskı dalında sanatta yeterlik aldı. 1993’de profesör oldu. Sanatçı resimlerinde boyanın pentür değerlerini ön plana çıkararak lekesel etkinliğinin payına büyük yer ayıran bir anlatım yöntemi sergilemektedir. Sanatçı kendi kuşağında araştırmayı amaçlayan ve sürekli bir yenileşmeyi öngören eğilimi paylaşan sanatçılar arasında yer almaktadır. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan sanatçı yaşamını ve çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir.

Müzayede Eserleri