Beyaz Art Müzayede
X

Ebru Uygun

1974 yılında İstanbul’da doğdu. 1993–1994’de Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde sanat eğitimi gördü. 1994–1998 yılları arasında İngiltere’de Kingston ve Brighton üniversitelerinde sanat eğitimini tamamladı. Tuval üzerinde değişik tekstürler yaratmak suretiyle soyut kompozisyonlar oluşturmaktadır. Eserlerinde, tuval üzerine yedirilen, akıtılan ve kendi nitelikleri doğrultusunda bezin dokusuna yayılan malzemeyle yaratılan sisli-puslu bir görsellik görülmekte ve fırça darbeleri belli belirsiz hissedilmektedir. Resimlerinde malzeme ve tekniğin tuvalin bütününde nasıl bir imgelem yarattığını anlamaya çalışmakta olan sanatçının eserleri, kullandığı teknik ve yöntemlerden ötürü rastlantısallığa açıktır. İmge sanatında rastlantısal biçimlerde ortaya çıkan bir olgu, öykü ise hiç yok. Yaşamını ve çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir.

Müzayede Eserleri