Beyaz Art Müzayede
X

Abidin Elderoğlu

1901 yılında Denizli’de doğdu. Resim sanatına olan ilgisi, İdadi’de okuduğu yıllarda gelişti. 1930 yılında Fransa’ya giderek Julian Akademisi’nde Albert Laurens ve Andre Lhote’un yanında çalıştı. Resim sanatının soyutluğunu sağlamak amacıyla, müziğin seslerinin işlevlerine göre uygulanmasına koşut olarak renk, biçim, açık-koyu ve yarım-koyuluk gibi plastik öğelerin etkinliklerine dayatılmış bir anlayışı benimsemiş olan Elderoğlu, Türkiye’de, 1950’li yıllarda belirgin bir çizgi oluşturmaya başlayan soyutçu eğilimin, 1960’lı yıllardaki temsilcileri arasında yer alır. 1960’larda suluboya ve yağlıboyalarında, biçimleri kalın siyah hareketli, kaligrafik konturlarda denilebilecek kıvrımlı çevre çizgileri ile belirleyen bir anlatıma yönelmiştir. Figüratif soyutlamacı üslubun çok önemli bir sanatçısıdır. 1974 yılında vefat etmiştir.

Müzayede Eserleri