Beyaz Art Müzayede
X

İsmet Doğan

1957 yılında Adıyaman’da doğdu. 1983 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun oldu. 1987’de Fransız Hükümeti bursuyla Paris’e giderek 2 yıl kaldı. İsmet Doğan 80’li yıllar da yapıtlarını, Dadaizm’in, kolaj, ready made, montaj ve grafiti tekniklerini, tarih, kültür, gelenek kavramlarını birleştirerek sorusallaştırdı. Bir düşünür olarak Türkiye tarihinde, özellikle batılılaşma- modernleşme projesinin dayattığı, temellük ettiği şiddetin ve travmanın boyutlarına odaklandı. Doğan’ın modernleşme sorunsalını, tuvali üzerinde kelimeler(Logos, Ba^Ba gibi) veya rastgele dağıtılmış harfler ve aynalar ile kurguları ve bugüne kadarki çalışmalarının ayrılmaz bir parçası olarak devam eder.2000’lerdeyse yapıtlarına bir başka eleştirel boyut katarak özellikle sömürgecilik konusu üzerine gider ve sanat tarihine referanslarla sinematografik materyal değişimleri yönünden bir stratejiyle konuya yaklaşır. Aynı dönemde aynalar Doğan için bir çalışma materyali olarak temel rollerden biri haline gelir. Son dönem çalışmaları (fotoğraf, resim, kolaj, heykel, video,film ve enstalasyon medyumları ile) melez (hibrid) bir teknik ve anlatı inşa eder. Sanatçı işlerini fotoğraf, resim, heykel, video, enstalasyon gibi çağdaş sanatın farklı disiplinlerinde üretmektedir. Bu değişik alanlardaki işlerinin temel sorunsallarını genel olarak kimlik, kültür, beden ve iktidar oluşturmaktadır. Yaşamını ve çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir.

Müzayede Eserleri