Beyaz Art Müzayede
X

İrfan Dönmez

1980 yılında Eskişehir’de doğdu. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nden Mezun oldu. 2008 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Baskı Sanatları Bölümü’nde Yüksek Lisansını tamamladı. Halen Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Programı’nda “Resimde Tin ve Beden İlişkisi” adlı tez çalışmasına devam etmekte ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programı’nda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Yağlıboya resimlerinin kaynağı; kendi çektiği fotoğraflarına dayanır. Kimi zaman tripot yardımıyla görüntüyü flulaştırır, fotografik imgeye hareketi katarak durağan ve belirli bir özdeşlik yerine kimliğin muğlaklığı ve devinimi arasındaki ilişkiyi vurgular. Bazen ise farklı anlarda çektiği kendi portrelerini üst üste bindirir. Böylece farklı zamansallıkların birbirine katıldığı şizofrenik bir ben yaratır.

Müzayede Eserleri