Beyaz Art Müzayede
X

İrfan Önürmen

1958 yılında Bursa’da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, Neşe Erdok Atölyesi’nden mezun oldu. Figüratifin hâkim olduğu, güncel ve toplumsal olayları irdeleyen çalışmalarında, sıradan insanların sıradan davranışlarına yönelik, rastlantılar içindeki insansal özü yakalamaya çalışır. Yüzleri belirsizleştirilip, kimliksizleştirilmiş, tektipleştirilmiş figürler toplumun bu bireylere olan bakış açısını yansıtır. Önürmen, 90’ların sonundan itibaren boya resminin yanı sıra “Gelinlik Tülünü” kullanarak Pentül, Skülptül olarak isimlendirdiği işler, gazete kağıtlarını kullanarak duvar rölyefleri ve heykeller yapmaya başlamıştır. Resim çalışmalarının dışında Antalya, İstanbul ve Tunus’ta duvar resmi uygulamaları gerçekleştirmiştir. Önürmen Türk Sanatı’nda farklı dönemlerde etkili olan figüratif anlatımı, kendi çalışmalarında akademik tarzın katı, biçimci üslûbundan kurtarıp, farklılaştırabilmiş, klâsik tuval çalışmalarından uzaklaşıp yerleştirmelere yöneldiği çalışmalarında da, figürün içerik olarak çalışmalarının ana yapısını oluşturan tutumundan uzaklaşmadan bireyi, bireyin toplumla ilişkisini sosyal, siyasal düzlemde sorgulamaya devam etmiştir. İtalya, Almanya, Belçika, USA, İsviçre gibi ülkelerde fuarlara ve sergilere katılmış olan sanatçı yaşamını ve çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir.

Müzayede Eserleri