Beyaz Art Müzayede
X

İnci Eviner

1956 yılında Ankara’da doğdu. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (şimdiki adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Resim Bölümü’nü bitirdi. Aynı üniversitede yeterlik çalışmasını tamamladı. Değişik araç-gereç ve kalın boya dokusuyla zenginleştirdiği çalışmaları, soyut-anlatımcı bir çizgide, yer yer simgesel motiflerin de katkısıyla kendine özgü bir armoni çerçevesinde biçimlenir. Tekstürle anlam arasında yakın ilişkiler araştırılır. Sorgulayıcı bir estetik, biçimci değerler ve yüzeyle üçüncü boyut arasında dönüşümcü bir duyarlık, bu resmin başlıca özellikleridir. Yaşamını ve çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir.

Müzayede Eserleri