Beyaz Art Müzayede
X

İhsan Cemal Karaburçak

1898 yılında İstanbul’da doğdu. PTT Mekteb-i Alisi’nde öğrenim gördü. 1930 yılında Paris’e giderek Ecole Universelle’de resim derslerine katıldı. Sanat çalışmalarına ileri bir yaşta başlamasına ve akademik bir eğitim sürecinden geçmemesine karşın, “otodidakt” bir sanatçı olarak aktif bir sanat yaşamı olan, pek çok uluslararası etkinliğe katılmış bir ressamımızdır. Dönemin çağdaş sanat hareketlerine ilgi duymayan, çocuk resmi ile nakış-resim duyarlığına dayalı ilginç bir plastik anlayışı mutlak bir resim düşüncesi haline getirmiştir. Özellikle resmi, iki boyutlu bir yüzey tasarımı olarak Kabul eden bu yaklaşımda, mor/sarı ve turuncu aralığında tezahür eden ilginç bir renk/biçim ilişkisini açığa çıkarmıştır. Neredeyse, native’ye yakın etkenler doğrultusunda beliren bu anlayış, kompozisyon tartışmalarına önem veren yenilikçi bir duyarlılığa, atmosfer resmini ortaya çıkaran bir ışık ve çevre gözlemine sırtını dayar. Sanatçının bir yandan da nakış resmin görsel niteliklerini, çizgi, yüzey, renk ve biçim anlayışını etüt ederek resmine atıflarda bulunduğu, bu doğrultuda yer yer bezemeci ve soyut kalitelere yönelik arayışların resmine egemen olduğu görülür. 1970 yılında Ankara’da vefat etmiştir.

Müzayede Eserleri