Beyaz Art Müzayede
X
İdil İlkin

Doğum Tarihi :

1980

Kullandığı Teknikler :

İdil İlkin

Chelsea College of Art and Design’dan Gu¨zel Sanatlar Yu¨ksek Lisans derecesini alan I·dil I·lkin, kolajlarında tıpkı ses gibi tekrarlayan elemanlar arasında bir ritim ve döngüsellik yaratmakta, enstrüman olarak insan vücudu üzerine düşünmekte, kendi sesiyle deneysel çalışmalar yapmaktadır. Sanatçının büyük ebatlı foto kolajları özellikle minimal müzik, hat, ebru, halı ve çinilerden etkilenmektedir. İlkin, geleneksel İslam sanatı veya minimal müzikte de karşılaştığımız birbirini tekrarlayan motiflerle kitle iletişim araçlarının ve ekonomik döngülerin dayattırdığı yaşam tarzları ve tüketim alışkanlıkları üzerine düşünmektedir. Süre giden bakma, gözlemleme, inanma, itaat ve taklit etme süreçleri onu ritim, tekrar, yankı ve yansıma hakkında düşündürmektedir. İlkin’in işlerinde, görüntüler birc¸ok düzlemde organize edilip tanımlandıkları için kompozisyonlar hem zaman hem de boyut seviyesinde ayrı olarak ele alınabilirken, akıcı anamorfik şekiller dijital müdahaleler sayesinde görüş açısına girip çıkmakta; böylece resim, fotoğraf ve baskının dinamik bir sentezi elde edilmektedir. İlkin İstanbul’da yaşıyor ve c¸alışıyor.

Müzayede Eserleri