Beyaz Art Müzayede
X

İbrahim Safi

1898 yılında Nahçivan’da doğdu. Moskova Güzel Sanatlar Akademisi’nde başladığı sanat eğitimini Rus İhtilali’nin çıkması nedeniyle yarıda bırakmıştır. 1918 yılında ailesiyle birlikte Kafkasya’dan İstanbul’a göç eden sanatçı, Sanayi-i Nefise Mektebi’ne girip, 1923 yılında Namık İsmail Atölyesi’nden mezun olmuştur. İbrahim Safi, kendi gibi göçmen bir sanatçı olan Naci Kalmukoğlu ile birlikte çalışmalarını sürdürmüş, Rus resmine özgü izlenimci ve gerçekçi duyuşlarla bezeli bir resim anlayışında çok sayıda eser üretmiştir. Safi’nin kompozisyonlarında, biçimci bir ideal açısından başarılı bir izlenimci yorum tekniği dikkati çekerken, içerik düzleminde klasikçi ve öykücü bir yaklaşımın resmin biçimsel kuruluşuna etkide bulunduğu sezilebilir. Kendi bakış açısında gelişen bu resim yaklaşımında İbrahim Safi’nin İstanbul’a öykünmesine rağmen, sanki İstanbul’u yansıtmayan bir kent gözlemi içinde olduğu görülür. Deyim yerindeyse Safi’deki kent görünümleri anonimleşmeye yakın ve yatkındır. Biraz da alışık olmadığımız bir form ve inşa tekniğine dayalı bu üslup yaklaşımının, doğaçlamayı andıran boyasal betimleme sürecinin kaçınılmaz sonucu gibidir bu. Özellikle figüratif unsurların, illüstratif bir duyarlıkla ele alınması, her aşamada kendini gösteren ilginç bir beyaz renk kullanımı Safi’nin resimlerini üretildikleri dönem içerisinde bile farklı ve eski kılan diğer hususlardandır. 1983 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.

Müzayede Eserleri