Beyaz Art Müzayede
X

İbrahim Çiftçioğlu

1952 yılında Çorum’da doğdu. 1973’de Gazi Eğitim Enstitüsü Resim İş Bölümü’nü bitirdi. 1986’da Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde lisans öğrenimini tamamladı. Düşüncenin, bir kavram ve iletişim öğesi olarak, içeriksel mesajlara dönüştürüldüğü, imgenin ve görsel motifin, tek başına işlevsel amaçlara hizmet ettiği bir anlayışın temsilcileri arasında yer alır. Yağlıboya tekniğinin yanı sıra özgün baskı üzerinde de, bu anlayışın sınırlarını genişletmeye çalışır. Büyük boyutlu kompozisyonlarında simge, işaret ve göstergeler mesajın etkisini somutlaştırmaya yöneliktir. Yaşamını ve çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir.

Müzayede Eserleri