Beyaz Art Müzayede
X

Özdemir Altan

1931 yılında Konya’da doğdu. 1956’da İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (şimdiki adıyla Mimar Sinan Üniversitesi) Resim Bölümü’nü bitirdi. Günümüz Türk resminde soyut sanata yön veren isimlerden biri olan sanatçı, ışık, derinlik ve renk uygulamalarındaki tüm kurallara karşı tepki göstererek, sanatı birbirinden farklı mantık ve kavramların oluşturduğunu düşünür. İlk dönem resimleri renkleri öne çıkaran figüratif modern resim tarzını sergilemektedir. Birbirinden farklı boyut, renk ve geometrik biçimsel öğeleri espas içinde rastgele yerleştirerek rastlantısal oluşumların yarattığı uyumsuzluklarla uyum ve denge sağlamaya çalışmakta, bütünü oluşturan ayrıntıların birer birer nitelikleriyle ilgilenmeden yüzeyselliği espas olarak değerlendirmektedir. Resminde yer alan birbiriyle uzlaşmaz ve ilgisiz çok farklı öğeleri bir araya getiren soyağaçları yaşamın içinde birlikte varlıklarını sürdüren zıtlıkları ve çok anlamlı, çok yönlü yaşamsallığı, evrenin sınırsızlığıyla sonsuzluğunu ifade etmektedir. Halen İstanbul’da, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Müzayede Eserleri